Emagira teckenspråk

Insamlat:
102 808 sek

av ett mål på 4 490 370 sek

Faktaruta

Område: Eurasien
Användare: Ca 86 000
Största religion: Islam
Projektets mål: Delar av Nya och Gamla Testamentet

Projektrapporter

Emagira teckenspråk

”Vi tror att det är Guds kallelse för oss att gå och betjäna dem nu!”
I området Emagira (pseudonym för en speciell del i Eurasien) lever närmare 100 000 döva
som använder sex olika teckenspråk. Nu har Folk&Språk fått förmånet att betjäna dessa
folkgrupper med bibelöversättning. Lokala team på plats har fått träning och har redan
påbörjat arbetet genom att köpa in utrustning så som kameror, inspelningsapparatur,
studioutrustning m.m. Deras Biblar kommer att bli i videoformat med tecknande personer
som framställer det bibliska budskapet.

I området där dessa teckenspråk används är kristna en klar minoritet. Genom detta projekt
kommer några av de mest onådda folken i världen att bli nådda av evangeliet. Vi kallar
projektet Emagira teckenspråk. En lokal pastor som sträcker sig ut mot de döva i sitt område
berättade att han bett i 20 år att dessa döva skulle få Bibelns ord på sitt teckenspråk. De få
lokala kristna som finns kommer att använda det översätta bibelordet till att sprida till sina
landsmän som ännu inte känner Jesus. Även om behoven är stora så är dessa onådda
folkgrupper öppna och mottagliga, säger en lokal pastor. Han säger vidare: ”Vi tror att det är
Guds kallelse för oss att gå och betjäna dem nu!” En del lokala kristna arbetar redan med
församlingsplantering, men bibelöversättningen kommer att ge arbetet stabilitet och
kontinuitet.

I ett första steg så kommer evangeliet enligt Markus och första delen av 1 Mosebok att
översättas. Folk&Språk gör detta projekt tillsammans med Global Partnerships, ett
internationellt nätverk för bibelöversättning.

 

 

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek