Jean-Marie Nkokolo

Insamlat:
37 380 sek

av ett mål på 34 000 sek

Faktaruta

Land: Kongo – främst mellan Brazaville och Pointe-Noire

Användare: ca 1 900 000 (i Republiken Kongo)

Projektets mål: Utbredande användning av lokala bibelöversättningar i kyrkor i södra Kongo

BIBELANVÄNDNING – SÖDRA KONGO

 ”Finns Guds Ord också på mitt språk? Jag har gått i kyrkan länge, men jag har aldrig förstått Guds Ord. Idag när du delade den här berättelsen så förstod jag.”

Vittnesbördet kommer från en kvinna som hörde en berättelse ur Bibeln på sitt språk i södra Kongo för första gången. När man hör Guds Ord på sitt hjärtespråk så sker en förvandling. Gud känns helt plötsligt närmare. Man förstår på ett djupare sätt Guds budskap till oss. Här spelar kyrkoledarna i de olika språkgrupperna en nyckelroll för att detta ska kunna ske.

Jean-Marie Nkokolo från södra Kongo har under flera år jobbat hängivet med att flera olika språkgrupper i södra Kongo ska förstå vikten av att använda Guds Ord på sina modersmål. Han besöker kyrkor och driver workshops för att få främst pastorer att förstå vikten av Guds Ord på sitt hjärtespråk.

Under 2022 kommer Jean-Marie fokusera på språkgrupperna beembe, dondo, kituba, teke-tyee och yaka i södra Kongo. Efter att Folk & Språk har stöttat detta arbete under några år och sett att det bär frukt så vill vi fortsätta med stöd även under 2022. Understödjare behövs därför så att södra Kongos folk lättare ska förstå Guds Ord genom att höra det på sina hjärtespråk.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2022:
299 000 sek

 Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2022:
335 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2022:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2022:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2022:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2022:
134 000 sek

Jean-Marie Nkokolo

Jean-Marie Nkokolo

Insamlingsmål 2022:
34 000 sek