Jean-Marie Nkokolo 2024

Insamlat:
0 sek

av ett mål på 34 000 sek

Faktaruta

Område: Kongo – främst mellan Brazzaville och Pointe-Noire

Användare: ca 1 900 000 (i Republiken Kongo)

Projektets mål: Utbredande användning av lokala bibelöversättningar i kyrkor i södra Kongo

BIBELANVÄNDNING – SÖDRA KONGO

 ”Finns Guds Ord också på mitt språk? Jag har gått i kyrkan länge, men jag har aldrig förstått Guds Ord. Idag när du delade den här berättelsen så förstod jag.”

Vittnesbördet kommer från en kvinna som hörde en berättelse ur Bibeln på sitt språk i södra Kongo för första gången. När man hör Guds Ord på sitt hjärtespråk så sker en förvandling. Gud känns helt plötsligt närmare. Man förstår på ett djupare sätt Guds budskap till oss. Här spelar kyrkoledarna i de olika språkgrupperna en nyckelroll för att detta ska kunna ske.

Jean-Marie Nkokolo från södra Kongo har under flera år jobbat hängivet med att flera olika språkgrupper i södra Kongo ska förstå vikten av att använda Guds Ord på sina modersmål. Han besöker kyrkor och driver workshops för att få främst pastorer att förstå vikten av Guds Ord på sitt hjärtespråk.

Vi ser nu frukt från arbetet då kongolesiska pastorer börjar förstå vikten av folket hör Guds Ord predikas och läsas på sina egna lokala språk istället för på franska. Pastorerna ser att de förstår på djupet och att detta leder till förvandling. De har nu velat lära sig att predika på lokalspråken. En annan aktivitet som bär rik frukt är bibelberättande. Flera vittnesbörd har kommit in där människor blir förvandlade av att berätta bibelberättelser. Det har bidragit till lugn både i hem och i samhällen. Ett berättarevent hade så många som 1 574 lyssnare. Även många lyssnargrupper har startats där människor samlas cirka en gång per vecka och lyssnar på Guds Ord på sina språk och sedan samtalar om det de hört.

Folk & Språk vill under 2024 fortsätta att stödja detta arbete. Understödjare behövs därför så att södra Kongos folk lättare ska förstå Guds Ord genom att höra det på sina hjärtespråk.

Fler projekt

Förskoleklasser

Förskoleklasser

Insamlingsmål 2023:
299 000 sek

Magend

Magend

Insamlingsmål 2023:
50 000 sek

Flame

Flame

Insamlingsmål 2023:
67 000 sek

Oka

Oka

Insamlingsmål 2023:
40 000 sek

Västkusaal

Västkusaal

Insamlingsmål 2023:
134 000 sek

 Azeri dövspråk

Azeri dövspråk

Insamlingsmål 2023:
38 500 sek