Jim & Carina Ellis

Jim och Carina Ellis med barnen Gabriel, Evelina och Jonas bor i Sverige. Jim och Carina jobbar på distans med sju mellankarolinska språk i ögruppen Nordmarianerna i Stilla havet. Jim är utsänd av Wycliffe USA och är översättningskonsult.

Nyligen har analyser gjorts som hjälper modersmålsöversättarna med svåra bibelpassager.