Mamy & Ruth Raharimanantsoa

Ruth och Mamy Raharamanantsoa arbetar i Kongo Brazzaville. Ruth är utsänd av Wycliffe Storbritannien och Mamy är utsänd av Equmeniakyrkan, Sverige.

Ruth är lingvistikkonsult och stöder lokala översättare i teke-språkgruppen som består av flera olika språk. Hon hjälper också bibelöversättare i andra kongolesiska språk med att förbättra skriftspråket.

Mamy är lektor i Gamla Testamentet på Protestant University of Brazzaville samt blivande bibelöversättningskonsult.