Miroslava Miskovicova

Miroslava Miskovicova blev antagen som medarbetare våren 2017 i Folk&Språk. Miroslava förbereder sig för att åka till England för att studera vid Wycliffe UK de förberedande kurser som krävs för en fälttjänst. Mirka har två Master i teologi och kommer att gå in i ett bibelöversättningsprojekt och där bistå med exegetisk träning till översättningsteamet.