Sophia & Elias Tranefeldt

Sophia Tranefeldt är gift med Elias och tillsammans har de barnen Gabriel, Josef, John och Emanuel. Sofia jobbar som översättningskonsult I Etiopien på distans från Sverige. Hon är utsänd av EFS i samarbete med Folk&Språk.

Sofia och Elias tillsammans med sina pojkar bodde i Etiopien, i Addis Abeba under flera år, då Sofia jobbade som översättningskonsult och Elias som bibellärare vid Mekane Yesuskyrkans teologiska seminarium. Nu är de tillbaks i Sverige och Elias jobbar som präst, och Sofia fortsätter som översättningskonsult.

EFS har sedan slutet av 1800-talet varit engagerad i mission i Etiopien och är idag en självklar partner till den lokala Mekane Yesuskyrkan. Etiopen är ett av Afrikas folkrikaste länder med en befolkning på ca 85 miljoner människor och hela 87 levande språk, och även om man sedan lång tid tillbaka har en mycket framgångsrik evangelisation råder det fortfarande en svår brist på användbara bibelöversättningar på andra språk än majoritetsspråken, vilket är en stor utmaning inte minst för den kraftigt växande Mekane Yesuskyrkan.