Susanne & Kari Valkama

Kari och Susanne Valkama arbetar på distans från Finland och översätter Gamla Testamentet i oka-projektet i Sydostasien.

Arbetet har pågått sedan 1984 och pågår alltjämt. De var med och översatte Nya testamentet på oka-språket som blev klart år 2005 och finns nu också som mobil-app. Kolla också annat material på sajten tanaduri.net.

Susanne och Kari har skapat ett skriftspråk för oka. Språket talas av ca 120 000 personer. De är båda utbildade lingvister, Susanne dessutom översättningskonsult och Kari teolog.

Finska Lutherska Folkmissionen och Folk&Språk är deras partners på hemmaplan.

Önskar du få böne- och informationsbrev via e-post? Skicka din e-postadress till susanne_valkama@sil.org

susanne_valkama@sil.org