Ulf Bergström

Ulf Bergström är exegetisk rådgivare och för närvarande knuten till ett projekt som översätter bibeln till lakiska, ett nordostkaukasiskt språk i delrepubliken Dagestan i Ryssland. Projektet är ett samarbete mellan Folk&Språk och den ryska organisationen Institute for Bible Translation.

Som exegetisk rådgivare har Ulf till uppgift att granska översättningsutkast så att de stämmer väl överens med den bibliska grundtexten. Han förbereder sig också för att bli översättningskonsult, med ansvar för att slutgranska och godkänna översättningar för tryckning.

Ulf är doktor i Gamla testamentets exegetik och har bland annat arbetat som forskare och lärare vid Uppsala universitet och institutionen för hebreiska vid University of the Free State i Bloemfontein, Sydafrika.

Om du är intresserad av att få Ulfs nyhetsbrev, skriv till: ulf_bergstrom@folk.se