Ulf Bergström

Ulf Bergström, är 47 år och bor i Gottsunda i Uppsala. Han jobbar på distans från Uppsala som exegetisk rådgivare i Magendprojektet.

Inte långt ifrån där han bor har han också sitt andliga hem, Valsätrakyrkan, som är en ekumenisk församling ansluten till Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Där har han varit engagerad på olika sätt i gudstjänstliv, styrelsearbete med mera sedan nästan tjugo år tillbaka.

Ulfs intresse för språk och för Bibeln har gått som en röd tråd genom hela hans vuxna liv. Det började med studier i latin och grekiska i Lund på 90-talet och fortsatte med teologi, bibelhebreiska, ryska med mera i Uppsala från 2002. 2014 disputerade han i Gamla testamentets exegetik med en avhandling om bibelhebreiskans verbsystem. Efter det har Ulf bland annat varit postdoktor på institutionen för hebreiska vid University of the Free State i Bloemfontein, Sydafrika, samt lektor på Teologiska institutionen i Uppsala. Nu har vägen lett honom till Folk & Språk, något han tycker känns både väldigt spännande och samtidigt alldeles självklart!

För övrigt är han en rätt ihärdig vardagsmotionär, och älskar att vara ute i naturen, vare sig det gäller fotvandring, bärplockning eller fågelskådning.

Om du är intresserad av att få Ulfs nyhetsbrev, skriv till: ulf_bergstrom@folk.se