Gunborg & David Presson

Gunborg är ansvarig för personalfrågor (rekrytering, fortbildning, personalvård) i de franskspråkiga länderna i Afrika men också involverad i personalfrågor med SILs internationella administration. David är kommunikationsansvarig för hela Afrika och arbetet inkluderar också krishantering – många länder har kriser av olika slag.Presson har sin bas i USA men reser ofta till Afrika. Bed om beskydd under resor samt vishet och uthållighet i krävande uppgifter.