Catharina & Andreas Karlhager

Catharina & Andreas Karlhager Catharina och Andreas Karlhager med dottern Olivia flyttade tillbaka till Sverige 2017 efter två och ett halvt år i Sydostasien. Till familjen har också Joel tillkommit. Catharina fortsätter på Folk&Språk och handlägger nu de...

Carina Jahani

Carina Jahani Carina Jahani jobbar med Bibelöversättning i magendprojektet. Hon är språkforskare och professor i iranska språk vid Uppsala universitet. Magend har ca 10 miljoner talare i Västasien, och folkgruppen är muslimer. Nu översätts Nya Testamentet och en...

Anna & Sven Larsson

Anna & Sven Larsson Anna och Sven Larsson * bor och arbetar i en språkgrupp i Sydostasien med Bibelöversättning och Bibelanvändning. De är språkkonsulter genom alfabetisering och jordbruks-och hälsoarbete i ett översättningsprojekt för en folkgrupp på ca 800 000...

Christina Thornell

Christina Thornell Christina Thornell är forskare, fil dr i allmän språkvetenskap, docent i afrikanska språk. Utanför den akademiska miljön är hon anlitad i olika sammanhang, ofta i Sidastödda projekt initierade av NGOs (icke-statliga organisationer). Exempelvis har...

Gunborg & David Presson

Gunborg & David Presson Gunborg och David Presson har under 40 år varit involverade i Bibelöbersättning i fransktalande Afrika. Gunborg är ansvarig för personalfrågor (rekrytering, fortbildning, personalvård) i de franskspråkiga länderna i Afrika men också...

Helena & Leif Engkvist

Helena & Leif Engkvist Helena och Leif Engkvist med barnen Jonathan, Elin och Tobias, har varit utsända av Svenska Alliansmissionen och Folk&Språk i Papua Nya Guinea. De arbetade med bibelöversättning bland salakhadi-folket. 2010 invigdes Nya testamentet på...